Mine mærkesager

Herning kommune er et rigtig godt sted at bo. Hele kommunen har mange forskellige muligheder for alle dets beboere. Med mine mærkesager ser jeg dog mulighed for forbedringer, så her kan blive endnu bedre at leve godt. Jeg mener det vigtigste er at vi alle kan føle os trygge i at fællesskabet har vores ryg. Trygge i at vi kan få den nødvendige hjælp når livet ind imellem ikke går i den retning, vi har planlagt. Vi kan alle ende i en situation med ledighed, skilsmisse, sygdom eller dødsfald i familien, og derfor have brug for hjælp fra fællesskabet.
 
Generelt mener jeg at der skal skabes bedre velfærd for børn, unge og ældre. 
Dette mener jeg økonomisk bør være muligt blandt andet gennem bedre vilkår i erhvervslivet, samt at vi alle arbejder det, vi kan.
 
I 2012 var jeg med til at starte Hjælpesporet i Herning. Dette er en frivillig forening, der hjælper sårbare mennesker i Herning kommune og omegn. Her ser jeg desværre mange personer, og specielt børnefamilier, der kæmper med store udfordringer for at få hverdagen til at fungere. Mit engagement er især stort her, hvor jeg håber på at kunne hjælpe dem til et bedre liv. Desuden ser jeg en stor mulighed for forebyggelse så færre mennesker ender i disse svære situationer.
 

FN's Verdensmål

Jeg har valgt fem mærkesager ud, som peger direkte ind i tre af FN’s verdensmål, nemlig afskaf fattigdom, bedre sundhed og trivsel, og anstændige jobs og økonomisk vækst. Og disse mærkesager taler også ind i Herning Kommunes bæredygtighedsdagsorden.

Bæredygtighed er så meget mere end grøn omstilling, og der findes både Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Når det er muligt, mener jeg at nye tiltag skal gribes an med et fokus på at alle tre typer bæredygtighed tænkes som vigtige og indbyrdes afhængige.

 

Jeg er klar til at trække i arbejdstøjet for mine mærkesager

Bedre støtte til de mest sårbare børn og familier

Mærkesager Louise Enemærke Møller

Mange familier kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen på grund af forældrenes ledighed eller psykiske / fysiske udfordringer i familien. Gennem snak med familier ved Hjælpesporet oplever jeg at det ofte skyldes at familierne mødes af en generalisering i løsninger. Her vil en individuel støtte, der passer til præcis deres situation være optimal. Forældrene skal have værktøjer til at løse udfordringerne.

Samtidig skal vi arbejde på at forebygge mistrivsel hos børn og unge, blandt andet med målrettet indsats i de sociale udsatte boligområder. Her skal være gode muligheder for aktiviteter på sociale mødesteder, og gode rollemodeller.

Jeg vil arbejde for en udvidelse af Plads Til Forskel, som både forebygger og rådgiver familier. Deres indsats områder rammer trivsel, beskæftigelse, forældreansvar og kriminalpræventivt. Lige nu kan kun familier i dele af Gullestrup, Holtbjerg og Brændgårdsområdet modtage rådgivning. Jeg er overbevist om at der med en udvidelse vil ske store ændringer for familierne, o at investeringen på sigt kan bære sig selv i ren omkostningsbesparelse.

Øget hjælp til unge, som er gået i stå

Antallet af unge, som er gået i stå i livet, er stigende. Nogle har på forskellig vis slået sig på livet, bukket under for et alt for stort pres fra samfundet eller andre udfordringer. Nogle har bare aldrig fundet sin vej, og ved ikke hvordan de skal finde den.

De har brug for individuel støtte og coaching for at komme tilbage på sporet. Sådan mener jeg at de kan få et mere værdifuldt liv. Samtidigt kan de bidrage til vores fælles ansvar i samfundet. Dette ser jeg som helt afgørende for specielt de unge med psykiske udfordringer. De skal opleve at blive mødt i øjenhøjde og få individuel målrettet støtte.

Som forebyggende indsats mener jeg der skal ændres på det store pres angående præstationer, og lægges mere fokus på at finde den rigtige retning for hvert ungt menneske. Hermed kan en ændret strategi i de ældste skoleklasser fokusere på vejledning og individuel snak med en klasselærer. Denne lærer kender ofte sine elever rigtig godt, og vil derfor kunne give vigtig vejledning.  

 

Byrådskandidat Louise Enemærke Møller

Bedre levevilkår for ældre

Mærkesager Louise Enemærke Møller

Alle ældre skal behandles med værdighed og respekt. Det er nødvendigt med kommunale tilbud, der passer til den enkelte ældre.

Der skal være varme hænder nok, og den ældre skal mødes med empati og mennesker, der kender dem og deres situation. Derfor skal der ses på rammerne for medarbejdernes vilkår i denne branche, så den ældre mødes med personale med mere tid og overskud.

Gode tilbud om forskellige aktiviteter i hele kommunen er nødvendige for at skabe værdifulde liv. Også ude i de mindre byer omkring Herning, så de ikke skal køre langt, og derfor måske ikke kommer afsted.

Kommunen har flere sociale frivillige foreninger, som jeg mener kunne inddrages til flere aktiviteter og til at bekæmpe ensomhed. Her forestiller jeg mig et samarbejde mellem kommunens medarbejdere og frivillige foreninger. 

Bedre vilkår for erhvervslivet

Det skal være endnu mere attraktivt for virksomheder at være bosiddende i Herning kommune. Bedre vilkår i erhvervslivet kan skabe mere attraktive vilkår for virksomhederne, så de vælger os frem for nabo kommunerne.

Her er kvalificeret arbejdskraft utrolig vigtig og allerede nu en mangelvare. Vi skal desuden sikre virksomhederne gennem bl.a. en god infrastruktur, så pendlere let kan komme til byen. Gennem et godt udbud af byggegrunde til erhverv og boliger, kan vi lokke flere nye tilflyttere til. Dette specielt i de mindre byer omkring Herning.

Desuden er det vigtigt at sørge for at vi beholder de unge mennesker i Herning fremfor at de rejser til de større byer. Her vil jeg arbejde for at gøre byen mere attraktiv for unge at bo i, og flere uddannelsesmuligheder.

 

Mærkesager Venstre Herning

Beskæftigelse

Mærkesager Byrådskandidat Herning Venstre

For et endnu bedre Herning mener jeg helt overordnet at vi alle skal bidrage med det vi kan, og så vidt muligt tage ansvar for eget liv. Der er brug for kvalificeret arbejdskraft, og vi er nødt til at hjælpe alle raske i gang med at bidrage med det de kan.

Her ser jeg specielt mulighed for en forbedring ved integrationen af migranter og flygtninge i Herning. Jeg mener der med fordel kan indføres en kombination af flere krav og bedre støtte.

Med en individuel støtte, som ser borgerne i øjenhøjde, tror jeg at vi kan få flere personer i arbejde. Her tænker jeg specielt på den gruppe mennesker, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Måske kan de godt kan tage et job eller en uddannelse, men mangler hjælp hertil. 

Desuden vil jeg arbejde for at alle har muligheden for at få et job, også selv om der er udfordringer, som kræver særlige vilkår omkring jobbet. 

Mærkesager for et bedre Herning

Med disse mærkesager mener jeg at vi har mulighed for sammen at gøre Herning til en endnu bedre kommune at bo i. Jeg håber at jeg får mulighed for at kunne arbejde i fællesskab med borgere, virksomheder og ansatte i kommunen for endnu bedre rammer og muligheder for vores fantastiske Herning.

Læs mere om mig og min baggrund.

Har du inspirerende input eller spørgsmål til mine mærkesager, så kontakt mig.